Grafik ve Web Tasarım

Grafik ve Web Tasarım

Grafik ve Web Tasarım

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin görülebilir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi bir çok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, örüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birlikdir.

Web Grafik Tasarım

Web grafik tasarımı, grafik tasarım alanı ile yakın ilişkili bir konu olarak ele alınabilir ama kendi içerisinde ayrı bir dal olarak çok geniş bir alanı işgal etmektedir. Klasik bir grafik tasarımcısı web tasarım alanında çalışmaya başladığında klasik tasarım anlayışının ve alışkanlıklarının yeterli olmadığını kısa süre içerisinde fark edecek ve bu iş için ayrıca tecrübe edinmesi gerektiğinin farkına varması hiç de zor olmayacaktır. Günümüzde sunulan ve üzerinde çalışılan web tasarımlar, bir sanatsal çalışma olmaktan tamamen sıyrılarak kullanıcıları yormadan daha minimalist tasarıma ve kullanıcı dostu olmakla beraber, web sitesinde gezinmeleri için sadeleşme yolunu seçmiştir. Henüz standartlaşmamış olmakla birlikte kendi kurallarını içinde barındırır.

Bu bilgiler ışığında kullandığımız programlar ile size en uygun ve özgün tasarımları sunmaktayız. Açıklamalar için vikipedia sayfası kaynak olarak kullanılmıştır.

Sosyal Medya

SPONSORLAR

  • Demiryürek Yapı Teknik
  • Ulukaya Emlak
  • Dayanç Sigorta
  • Kare Tanıtım Hizmetleri
  • Buğdaydan Fırın Cafe
  • Alanya Tıkanıklık Açma Merkezi